News & Events Image News & Events Image

News & Events of Akola Urban Co-op. Bank Ltd. Akola

सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार यांचे सहयोगाने आयोजित ग्राहक मेळावा व उद्योजकता कार्यशाळा चे उदघाटन सोहळ्यातील क्षणचित्रे. कार्यशाळेचे उद्घाटन प्रसंगी भारत मातेचे पूजन व दिप प्रज्वलन करताना उद्घाटक मा. डॉ. श्री. रामदासजी आंबटकर, विधान परिषद सदस्य, मा. श्री. प्र. म. पार्लेवार संचालक सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, बँकेचे अध्यक्ष मा. श्री. रामेश्वरजी फुंडकर, उपाध्यक्ष श्री. शंतनुजी जोशी, मु. का. अ. मा. श्री. राजनजी सोनटक्के व इतर मान्यवर.

Banking Facility